ZESPÓŁ DWORSKO – PARKOWY PRUSEWO (kaszb. Prësewò, niem. Prüssau)

 

ZESPÓŁ DWORSKO – PARKOWY PRUSEWO

 

prusewo 26

 

prusewo 27

prusewo 25

prusewo 17

prusewo 13

 

prusewo 20

 

prusewo 19

 

prusewo 18

prusewo 16

 

prusewo 15

prusewo 1

prusewo 2

prusewo 3

prusewo 4

prusewo 5

prusewo 6

prusewo 7

prusewo 8

 

prusewo 10

 

prusewo 14

 

prusewo 9

 

prusewo 11

prusewo 24

 

prusewo 21

 

prusewo 23